VÌ SAO CHỌN SÀI GÒN HOA VĂN?

Sài Gòn Hoa Văn ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung (tiếng Hoa) của mọi lứa tuổi.