LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TỪ SƠ CẤP ĐẾN CAO CẤP TẠI SÀI GÒN HOA VĂN

LỚP SƠ CẤP
TRÌNH ĐỘ
LỊCH HỌC
GIỜ HỌC
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
HỌC PHÍ ONLINE
Giảm 10% đăng ký trước Khai Gỉang 10 ngày
Sơ cấp 1
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
2,300,000
2,070,000
2,000,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h, 
Sơ cấp 2
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Sơ cấp 3
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
2,600,000
2,340,000
2,300,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Sơ cấp 4
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Sơ cấp 5
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
2,900,000
2,610,000
2,600,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Sơ cấp 6
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h, 

 

LỚP TRUNG CẤP
TRÌNH ĐỘ
LỊCH HỌC
GIỜ HỌC
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
HỌC PHÍ ONLINE
Giảm 10% đăng ký trước Khai Gỉang 10 ngày
Trung cấp 1
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
3,100,000
2,790,000
2,800,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Trung cấp 2
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Trung cấp 3
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
3,400,000
3,060,000
3,100,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Trung cấp 4
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Trung cấp 5
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
3,700,000
3,330,000
3,400,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Trung cấp 6
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h

 

LỚP CAO CẤP
TRÌNH ĐỘ
LỊCH HỌC
GIỜ HỌC
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
HỌC PHÍ ONLINE
Giảm 10% đăng ký trước Khai Gỉang 10 ngày
Cao cấp 1
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
4,000,000
3,600,000
3,700,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Cao cấp 2
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Cao cấp 3
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
4,300,000
3,870,000
4,000,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Cao cấp 4
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Cao cấp 5
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
4,600,000
4,140,000
4,300,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Cao cấp 6
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h

 

LỚP TIẾNG TRUNG ĐÀM THOẠI-GIAO TIẾP
TRÌNH ĐỘ
LỊCH HỌC
GIỜ HỌC
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
HỌC PHÍ ONLINE
Giảm 10% đăng ký trước Khai Gỉang 10 ngày
Đàm thoại-
Giao tiếp 1
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
1,800,000
1,620,000
1,600,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Đàm thoại-
Giao tiếp 2
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Đàm thoại-
Giao tiếp 3
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
2,000,000
1,800,000
1,800,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Đàm thoại-
Giao tiếp 4
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Đàm thoại-
Giao tiếp 5
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
2,200,000
1,980,000
2,000,000
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h
Đàm thoại-
Giao tiếp 6
3 buổi/tuần
(10 tuần/khóa)
Thứ 2.4.6
17h30-19h, 19h15-20h45
Thứ 3.5.7
2 buổi/tuần
(11 tuần/khóa)
Thứ 7.CN 8h-10h, 10h-12h, 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Lớp học tại Sài Gòn Hoa Văn. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ sau nhé:

Số điện thoại: 0931.804.889 hoặc 0938.431.301

Email: saigonhoavan.tuvan@gmail.com

Để nhận được thêm nhiều bài học hay, bạn hãy truy cập fanpage: Học Tiếng Trung  

Contact Me on Zalo
0931.804.889