Bài viết Giới thiệu về bản thân: 自我介绍

Dưới đây là bài viết giới thiệu về họ tên nguyên quán của một bạn chỉ vừa mới học tiếng Trung. Bài viết dùng những mẫu câu và từ vựng vô cùng đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho bản thân.

大家好,我是雪梅。很多人都以为我是中国人或者日本人,但我是越南人。

小的时候,我常常看中国武侠片,所以我爱中国文化和汉语。我觉得汉字有一点难,我懒于写汉字。一 天,我听老师说 ”冰冻三尺-非一日之寒”,只要好好儿学习就进步很快。

现在我工作一年多了。最近几天,我工作忙,又累又紧张,我想旅行。今年3月,我 已跟朋友去越南河江省旅行了,在那儿玩了四天。我们都喜欢河江。我打算以后有机会去越南沙巴、柬埔寨、马来西亚等等。我的口号是“努力学习、努力工作,多多旅游”。我的梦想是看到我爱的人都幸福。(完)

 

 

Contact Me on Zalo
0779958112